!-- Facebook Pixel Code -->
xyz
àegeergheg
ágrgrhr
RE therapy

Làm sạch không khí với thiết bị tạo ion RELTEC IG - E1J - R2

Thiết bị tạo ion âm có khả năng làm sạch không khí ô nhiễm.

Cơ chế này khác với các thiết bị có bộ lọc không khí thông thường.

Thí nghiệm này được thiết kế để chứng minh rằng thiết bị tạo ion âm RELTEC IG - E1J - R2 đã làm sạch không khí ô nhiễm mà không có bộ lọc không khí.

Cách thực hiện thử nghiệm như sau:

- Hai máy phát ion âm (“IG-E1J R2” được sản xuất trong RELTEC) được sử dụng cho thí nghiệm.
- Cả 2 máy đều được tháo bỏ tấm lọc.
- Một trong hai máy được bật để tạo ion.
Do đó, thiết bị có ion âm gần như đã loại bỏ khói 3 phút sau đó, nhưng thiết bị không có ion âm hầu như không thể làm sạch không khí ngay cả trong 5 phút. Dựa trên thí nghiệm này, chúng ta có thể hiểu rằng thiết bị tạo ion âm làm sạch không khí bị ô nhiễm mà không cần bộ lọc khí.

Bài viết liên quan

Facebook icon

Facebook