!-- Facebook Pixel Code -->
xyz
àegeergheg
ágrgrhr
RE therapy

Reducing electron therapy (RE therapy) - Phương pháp trị liệu khử electron

Reducing (reduction) is to give electron to a substance such as human biological material. On the other hand, oxidation is to take the electron from a substance and causes various diseases. RE therapy is the therapy to send massive electrons into the human body for the purpose of antioxidation/reduction with our devices. 
---Toyoji Shimada, RELTEC Medical Devices Corporation---
-------------------
- Sự khử là quá trình cung cấp electron cho các nhân tố cấu thành cơ thể con người. 
- Sự oxy hóa là quá trình lấy electron từ các chất trong cơ thể, từ đó gây ra các bệnh khác nhau. 
Liệu pháp trị liệu khử electron (RE Therapy) là liệu pháp đưa các electron với số lượng lớn vào cơ thể con người với mục đích chống oxy hóa / giảm thiểu khả năng nhiễm bệnh bằng các thiết bị với bằng sáng chế độc quyền của RELTEC. 
---Toyoji Shimada, CEO công ty thiết bị y tế RELTEC---

Bài viết liên quan

Facebook icon

Facebook